آیا مرغ های بازار کشاورزان غیر بهداشتی تر از فروشگاه ها هستند؟

آیا مرغ های بازار کشاورزان غیر بهداشتی تر از فروشگاه ها هستند؟ - تصویر 1

محققان پنسیلوانیا می گویند که مرغ های فروخته شده در بازار کشاورزان دارای میزان باکتری های بیشتری نسبت به مرغ های فروشگاه ها هستند.

طبق نتایج تحقیقات، از میان 100 مرغ خریداری شده از بازار کشاورزان در پنسیلوانیا 90 درصد دارای باکتری کامپیلوباکتر و 28 درصد هم باکتری سالمونلا بودند. این در حالی است که در همان برهه فقط 20 درصد از مرغ های ارگانیک فروشگاه ها دارای کامپیلوباکتر و 28 درصد هم دارای سالمونلا بودند.

همچنین در میان مرغ های غیرارگانیک فروشگاه ها 8 درصد کامپیلوباکتر و 52 درصد دارای سالمونلا بودند.

آیا مرغ های بازار کشاورزان غیر بهداشتی تر از فروشگاه ها هستند؟

بنابراین، بنابر گفته ی محققان این تصور عمومی که مرغ های محلی مغذی تر و مفیدتر هستند اشتباه بوده و بهتر است از همان فروش گاه ها خریداری کنیم که از نظر بهداشتی مطمئن تر هستند.

تهیه و ترجمه: مجله اینترنتی زیگیل

آیا مرغ های بازار کشاورزان غیر بهداشتی تر از فروشگاه ها هستند؟ - تصویر 3
تگ ها : مرغ های بازار کشاورزان غیر بهداشتی ، محققان پنسیلوانیا ، بازار مرغ فروشان ، مرغ کثیف ، نکات بهداشتی در مورد مرغ سالم ، مرغ سالم ، مرغ های غیر بهداشتی ،
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه