بادکنک های درخشان و نورانی که می توانید با آنها بازی کنید آنها را پرتاب کنید ولی این بادکنک های نورانی کاربرد اصلیشان برای مهمانی های شبانه یا تولدها و جمعهایی است که شب برگزار می شود به دلیل اینکه نور آنها در شب زیباییش دوچندان است . این بادکنک ها برای کودکان زیر 3 سال مناسب نیست . این بادکنک ها تا 15 ساعت نور میدهد در رنگهای مختلف است و نورهای رنگی مختلفی می دهند.

بادکنک های درخشان و نورانی (ILLOOM BALLONS)

بادکنک های درخشان و نورانی که می توانید با آنها بازی کنید آنها را پرتاب کنید ولی این بادکنک های نورانی کاربرد اصلیشان برای مهمانی های شبانه یا تولدها و جمعهایی است که شب برگزار می شود به دلیل اینکه نور آنها در شب زیباییش دوچندان است .

این بادکنک ها برای کودکان زیر ۳ سال مناسب نیست . این بادکنک ها تا ۱۵ ساعت نور میدهد در رنگهای مختلف است و نورهای رنگی مختلفی می دهند.

بادکنک های درخشان و نورانی (ILLOOM BALLONS)

بادکنک های درخشان و نورانی (ILLOOM BALLONS)

بادکنک های درخشان و نورانی (ILLOOM BALLONS)

 

گردآورنده و ترجمه : تهران۹۸

منبع : www.firebox.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه