درباره گذرنانه چقدر اطلاعات دارید؟

اطلاعات عمومی در مورد گذرنامه

مدت اعتبار گذرنامه های جدید پنج سال است که پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن باید تجدید شود.محل اقامت قانونی افراد در گذرنامه های قدیمی در صفحه هشت درج شده است و ارتباطی به ویزای دائم (اقامت دائم) ندارد. این امر به مفهوم آن است که برای مقامات ایرانی، مستندات گذرنامه که توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درج شده، ملاک عمل است.

درباره گذرنانه چقدر اطلاعات دارید؟

دارندگان گذرنامه با محل اقامت انگلستان قبل از مسافرت به ایران باید نسبت به گرفتن مهر خروج مکرر از طریق کنسولگری اقدام کنند.
دارندگان گذرنامه با محل اقامت ایران به محض ورود به ایران باید نسبت به گرفتن مهر خروج از ایران (مهر سبز) با ارائه اصل شناسنامه اقدام کنند.در صورت اضافه شدن نام همسر یا فرزند به گذرنامه به عنوان همراه، نسبت به اصلاح مهر خروجی اقدام شود (این اصلاحیه برای مقیم های خارج از کشور از طریق نمایندگی و در مورد مقیم های ایران با مراجعه به اداره گذرنامه در تهران یا شهرستان ها انجام می شود.)

 

بانوان مقیم ایران که گذرنامه خود را از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در لندن دریافت کرده و بدون همسر و به همراه فرزندان خود به ایران مسافرت می کنند، باید قبل از سفر فرم اجازه خروج (S۴) که توسط شوهر امضا شده و به تایید نمایندگی رسیده است را جهت دریافت مهر خروجی (مهر سبز) به همراه داشته باشند.

 

در صورت افزوده شدن نام فرزند در گذرنامه معتبر قدیمی برای مقیم های ایران، گرفتن فرم اجازه خروج فرزند که به تایید کنسولگری رسیده باشد، جهت اصلاح مهر سبز الزامی است.در صورت افزوده شدن نام همسر یا فرزند در گذرنامه قبل از مسافرت لازم است به وزارت کشور انگلستان مراجعه و نسبت به درج مهر اقامت (ویزا) فرد اضافه شده در گذرنامه اقدام شود.جهت سهولت در انجام امور هموطنان ارجمند و جلوگیری از سفر و تردد مسافران موارد زیر به صورت پستی (ارسال مدارک برای کنسولگری و سپس بازگرداندن آن) انجام می شود:


▪ تمدید گذرنامه
▪ کلیه موارد صدور گذرنامه جدید به جز افرادی که گذرنامه خود را مفقود کرده اند و دارای مدارک پناهندگی بوده و فاقد گذرنامه هستند.
کسانی که قصد تفکیک گذرنامه همسر یا فرزندان خود را دارند یا برای بانوانی که متقاضی تفکیک و صدور گذرنامه جداگانه برای فرزندان هستند، اجازه شوهر برای زن و ولی قانونی برای فرزندان و امضای فرم اجازه خروج در حضور مسوول مربوطه لازم است.

 

اینک به منظور جلوگیری از تردد و سفر از راه های دور، چنانچه فرم اجازه خروج (G/M) توسط مرد برای همسر و فرزندان در حضور SOLICITOR در نزدیک ترین نقطه محل زندگی شما تایید و همراه سایر مدارک با پست سفارشی ارسال شود، نسبت به درخواست شما اقدام خواهد شد و نیاز به حضور هیچ یک از افراد نیست.

 


● درج نام همراهان در گذرنامه جدید
براساس مقررات جاری مشخصات همراهان در گذرنامه های جدید تنها هنگام صدور گذرنامه ممکن خواهد بود و چنانچه دارنده گذرنامه پس از صدور گذرنامه خود تقاضای درج نام همراه داشته باشد باید نسبت به درخواست صدور گذرنامه جدید برای خود با درج نام همراه یا صدور گذرنامه جداگانه برای همراه خود اقدام کند.


▪ مدارک لازم:
۱) تکمیل یک نسخه تقاضانامه درج نام همراهان در گذرنامه مورد نظر توسط پدر یا ولی قانونی و امضا در حضور مسوول گذرنامه (G۹).


۲) ارائه اصل شناسنامه صاحب گذرنامه.


۳) ارائه اصل شناسنامه افرادی که باید نام ایشان به عنوان همراه در گذرنامه درج شود.


۴) دو قطعه عکس ۴ھ۳ افرادی که باید نام ایشان به عنوان همراه در گذرنامه درج شود (اطفال زیر دو سال هم باید عکس ارائه کنند).


۵) پرداخت هزینه درج نام برای هر نفر.


۶) با توجه به اینکه برگرداندن گذرنامه و سایر مدارک تنها از طریق پست امکان پذیر است، حتماً یک عدد پاکت پستی سفارشی به آدرس خودتان که هزینه آن پرداخت شده باشد را نیز ضمیمه کنید.


▪ نام اطفال کمتر از ۱۸ سال تمام که همراه یکی از والدین یا جد یا جده پدری یا مادری یا زن پدر یا شوهر مادر یا خواهر و برادر خود مسافرت می کنند، در صورت درخواست ولی یا قیم آنها بر حسب مورد در گذرنامه اشخاص مذکور ثبت می شود.


▪ درج نام همراهان فقط در گذرنامه های قدیمی امکان پذیر بوده و این رویه به صورت موقتی است. از نظر فنی امکان اضافه کردن نام همراهان در گذرنامه های طرح جدید جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و تنها هنگام درخواست صدور (به صورت همزمان) امکان پذیر است.


▪ چنانچه فرم مربوطه به صورت ناقص تکمیل شده یا فاقد امضا باشد، به درخواست فرستنده ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسال شده بازگردانده خواهد شد.


▪ تصویر مدارک هویت نظیر شناسنامه، کارت پایان خدمت، کارت ملی و... تنها در صورتی به جای اصل مدارک قابل پذیرش خواهد بود که از طریق وزارت امور خارجه در تهران برای این نمایندگی ارسال شده باشد بنابراین چنانچه اصل مدارک را در اختیار ندارید از یکی از بستگان خود در تهران بخواهید مدرک هویتی شما را به وزارت امور خارجه، ساختمان شماره ۳، اداره گذرنامه و امور روادید برده تا تصویر آن از طریق اداره مذکور برای این نمایندگی فکس شود.


برای تکمیل فرم های مربوطه از خودکار مشکی استفاده کنید.


● تفکیک گذرنامه فرزندان زیر ۱۸ سال
با توجه به اینکه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، سن قانونی ۱۸ سال است این بخش منحصراً شامل تفکیک گذرنامه فرزندانی است که هنوز به سن قانونی نرسیده اند و نمی توانند بدون اجازه ولی قانونی، برای دریافت گذرنامه اقدام کنند.


▪ مدارک لازم:
۱) تکمیل یک نسخه فرم گذرنامه (۱G - ۲G) (۱-۱) (ترجیحاً این فرم را به صورت پشت و رو و در یک ورق چاپ کنید).


۲) تکمیل فرم نحوه نگارش نام (A۲).


ـ تذکر: لازم است مندرجات بخش فارسی این فرم منطبق با مندرجات شناسنامه جدید جمهوری اسلامی ایران متعلق به متقاضی باشد.


۳) ارائه اصل شناسنامه متقاضی صدور گذرنامه (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکس دار باشد).


۴) ارائه اصل گذرنامه ای که نام متقاضی به عنوان همراه در آن درج و با آن از کشور خارج شده است.


۵) ارائه کارت شناسایی ملی (چنانچه دارای کارت ملی نیستید به توضیحات ذیل مراجعه کنید).


۶) چهار قطعه عکس ۴ھ۶ پشت نویسی شده (برای آقایان بدون عینک و کلاه و برای خانم ها با حجاب کامل).


۷) تکمیل فرم تغییر محل اقامت (G۳) (جهت متقاضیان تغییر محل اقامت به انگلستان).


۸) تکمیل تقاضانامه تفکیک گذرنامه (G۲) توسط پدر.


۹) پرداخت هزینه های مربوطه (برای اطلاع از میزان هزینه های مربوط به صدور گذرنامه).


۱۰) با توجه به اینکه برگرداندن گذرنامه و دیگر مدارک تنها از طریق پست امکان پذیر است، حتماً یک عدد پاکت پستی سفارشی به آدرس خودتان که هزینه آن پرداخت شده باشد را نیز ضمیمه کنید.


با توجه به اینکه متقاضی به سن قانونی نرسیده است، لازم است برخی فرم های خواسته شده توسط پدر یا ولی قانونی وی و در حضور مسوول مربوطه در کنسولگری امضا شود.


صدور گذرنامه منوط به ارائه کلیه مدارک مورد نیاز است و چنانچه فرم های مربوطه به صورت ناقص تکمیل شده یا فاقد امضا باشد، به درخواست ترتیب اثر داده نشده و مدارک به متقاضی بازگردانده خواهد شد.ارائه کارت شناسایی ملی برای افراد بالای ۱۵ سال جهت درج کد ملی در گذرنامه جدید لازم است؛ بنابراین ضروری است هموطنانی که تاکنون برای اخذ کارت ملی شناسایی اقدام نکرده اند، همزمان مدارک خود را برای دریافت کارت ملی به بخش سجلات ارائه کنند (مدارک لازم جهت دریافت کارت ملی).

 

بدیهی است به منظور جلوگیری از تاخیر در صدور گذرنامه، این نمایندگی راساً نسبت به استعلام شماره ملی متقاضی اقدام خواهد کرد.تصویر مدارک هویت نظیر شناسنامه، کارت ملی و... تنها در صورتی به جای اصل مدارک قابل پذیرش خواهد بود که از طریق وزارت امور خارجه در تهران برای این نمایندگی ارسال شده باشد.

 

بنابراین چنانچه اصل مدارک را در اختیار ندارید از یکی از بستگان خود در تهران بخواهید، مدرک هویتی تان را به وزارت امور خارجه، ساختمان شماره ۳، اداره گذرنامه و روادید برده تا تصویر آن از طریق اداره مذکور برای این نمایندگی فکس شود.
جهت تماس در موارد ضروری لطفاً شماره تلفن همراه خود را در اختیار بخش گذرنامه قرار دهید.برای تکمیل فرم های مربوطه از خودکار مشکی استفاده کنید.

 

 

منبع : ویستا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه