دوربین ابتکاری طراحی شده توسط Yeon Su Kim به مردم اجازه می دهد با استفاده از انگشتان عکس های واقعی را قاب بندی کرده و بگیرند.

دوربینی که در انگشت قرار میگیرد

دوربین انگشتی

دوربین ابتکاری طراحی شده توسط Yeon Su Kim به مردم اجازه می دهد با استفاده از انگشتان عکس های واقعی را قاب بندی کرده و بگیرند….

دوربین ابتکاری طراحی شده توسط Yeon Su Kim به مردم اجازه می دهد با استفاده از انگشتان عکس های واقعی را قاب بندی کرده و بگیرند.
بدون نیاز به دوربین های معمول می توانید آن را به انگشتتان بسته و عکس بگیرید.
عکس ها و فیلم ها به صورت وایرلس به تلفنتان منتقل می شود.
لنزهای دوربین، شاتر و بولوتوث به دو حلقه مشخص تبدیل شده اند.

دوربینی که در انگشت قرار میگیرد
دوربینی که در انگشت قرار میگیرد دوربینی که در انگشت قرار میگیرد
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه