روبالشی که در آن هدفون تعبیه شده! رو بالشی که هدفون در آن تعبیه شده است و همچنین کلاه دارد که سر در آن قرار می گیرد برای امنیت و آرامش بیشتر.

روبالشی که در آن هدفون تعبیه شده !

رو بالشی که هدفون در آن تعبیه شده است و همچنین کلاه دارد که سر در آن قرار می گیرد برای امنیت و آرامش بیشتر.

روبالشی که در آن هدفون تعبیه شده !

 

روبالشی که در آن هدفون تعبیه شده

روبالشی که در آن هدفون تعبیه شده !

 

روبالشی که در آن هدفون تعبیه شده

روبالشی که در آن هدفون تعبیه شده !

 

روبالشی که در آن هدفون تعبیه شده

روبالشی که در آن هدفون تعبیه شده !

 

روبالشی که در آن هدفون تعبیه شده

 

روبالشی که در آن هدفون تعبیه شده !

 

روبالشی که در آن هدفون تعبیه شده

 

گردآوری و ترجمه : تهران۹۸

منبع :www.firebox.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه