بر اساس جزئیات آمده در وبسایت مایکروسافت بعد از نصب نسخه Previewویندوز ۱۰ می توان از کلیدهای کنترلی زیر استفاده نمود:

بر اساس جزئیات آمده در وبسایت مایکروسافت بعد از نصب نسخه Previewویندوز ۱۰ می توان از کلیدهای کنترلی زیر استفاده نمود:

چند کلید میانبر در صفحه کلید ویندوز۱۰

کلید ویندوز + کلید های جهت دار: با استفاده از این میانبر که در نسخه قبلی ویندوز نیز می توان از آن استفاده کرد می توان در دسکتاپ مرور کرد کاربرد این میانبر در ویندوز ۱۰ بیشتر به عنوان سویچ کردن بین چندین صفحه نمایش مجازی است. و زمانی که که یک برنامه مانند ۳Dmax در حال اجراست می توان ۴بخش مختلف برنامه دسترسی داشت و بصورت سریع مشاهده کرد.

Alt + Tab : با استفاده از این دو کلید می توان بین چندین برنامه باز شده سویچ کرد. که در نسخه های قبلی ویندوز نیز کاربرد دارد.

کلید ویندوز + Tab : با استفاده از این میانبر نیز می توان در بخش نوار وظیفه که در قسمت پایین دسکتاپ موجود هست یک برنامه را باز یا انتخاب کرد.

کلید ویندوز + کلید های Ctrl + D : برای ایجاد دسکتاپ مجازی

کلید ویندوز + کلید Ctrl + F4 : برای بستن دسکتاپ مجازی فعلی

کلید ویندوز + کلید Ctrl + کلید های جهت دار: سویچ کردن در بین دسکتاپ های مجازی

همچنین در برنامه Command Prompt’s نیز برای استفاده از کلید های ترکیبی بصورت پیش فرض امکان پذیر نیست و برای استفاده از کلید های میانبر در محیط CMD بایستی در قسمت Properies به سربرگ Experimental رفته و سپس گزینه Enable experimental console features را فعال کنید.

منبع: worldit

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه