نوشته‌هایی با برچسب "هفته بارداری 25"

هفته 14 بارداری هفته 14 بارداری

کودک شما چگونه تغییر می کند؟. اندازه کودک شما از سر تا پا در حدود 8. 9. سانتی متر و تقریبا به اندازه یک لیمو است و حدود 60 گرم وزن دارد. بدن او سریعتر. از سر او رشد می کند و سر او اکنون بر روی یک گردن خوش ترکیب تر قرار گرفته است!. در آخر این هفته، دستهای او درازتر شده اند و اندازه آنها با کل بدن او متناسب. است. با این حال پاهای او باید کمی بزرگتر شوند تا با بقیه اندامهای او متناسب. شوند. همچنین به تدریج پوششی از موهای کرک مانند و. بسیار نرم (که لانوگو یا کرک جنینی نامیده شده و نازک، بی رنگ و فاقد مغز هستند). تمام بدن او را خواهد پوشاند. کبد

هفته 29 بارداری هفته 29 بارداری

کودک شما چگونه تغییر می کند؟. اکنون وزن کودک شما حدود 1100 گرم و اندازه او. کمی بیشتر از 38 سانتی متر است. ماهیچه ها و ریه او به رشد خود ادامه می دهند و سر. او بزرگتر می شود تا با مغز در حال رشد او (که در حال ساختن میلیاردها سلول عصبی. است). هماهنگ شود. با این سرعت بالای رشد نباید تعجب. کرد که نیازهای غذایی کودک شما در این سه ماهه به حداکثر مقدار خود می رسند. برای. اینکه نیازهای غذایی خود و کودکتان را به خوبی تامین کنید، به مقادیر زیادی. پروتئین، ویتامین C، اسید فولیک، آهن و کلسیم نیاز دارید. اسکلت. کودک شما در حال محکم شدن است و به همین دل

هفته 5 بارداری هفته 5 بارداری

کودک شما چگونه تغییر می کند؟. در داخل رحم شما، جنین کوچکی به سرعت در حال. رشد است. در این مرحله، او تنها به اندازه یک دانه کنجد می باشد، و بیشتر به یک. بچه قورباغه شباهت دارد تا بچه یک انسان؛ این جنین از سه لایه تشکیل شده است (لایه. های اکتودرم، مزودرم و اندودرم) که بعدا اندامها و بافتهای بدن او را تشکیل می. دهند. بخشی از سلولهای این جنین در حال ایجاد اندامهای بزرگ بدن مانند کلیه ها و. کبد هستند و مجرای عصبی او نیز در ابتدای مسیر رشد قرار دارد. این لوله عصبی (که. بعدا مغز، نخاع، اعصاب و ستون فقرات کودک شما را به وجود خواهد آورد)، در لایه. با

هفته 25 بارداری هفته 25 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. اندازه کودک شما از سر تا. پاشنه پا حدود 34. 3 سانتی متر شده است. وزن او (که حدود. 680 گرم است) خیلی زیاد به نظر نمی رسد اما او به زودی کمی بافت چربی می آورد و. قیافه باریک و نحیف او تغییر خواهد کرد، پوست نسبتا چروکیده او صاف می شود و شباهت. او به یک نوزاد کامل بیشتر و بیشتر خواهد شد. احتمالا. اکنون می توان موهای او را دید که هم رنگ و هم حالت گرفته اند، هر چند که رنگ و. حالت موهای او ممکن است بعد از تولد تغییر کنند. شما چگونه تغییر. می کنید؟. نه تنها کودک شما موهای بیشتری. درآورده است که ممکن است موهای سر خود شما

هفته 12 بارداری هفته 12 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. اندازه کودک شما به حدود 5. سانتی متر یعنی تقریبا اندازه یک لیموترش رسیده است و حدود 15 گرم وزن دارد. صورت. او به صورت یک انسان کامل شباهت بیشتری دارد. چشمهایش که در ابتدا در دو طرف صورت. او شکل گرفته بودند، به یکدیگر نزدیکتر شده اند و گوشهای او در نزدیکی مکان نهایی. خود در دو طرف سر او قرار دارند. روده های کودک شما، که آنقدر سریع رشد کرده اند. که تا حدی وارد بند ناف او هم شده بود، حرکت بازگشتی خود را به سمت حفره شکمی آغاز. می کند. کلیه های او، ادرار را در مثانه جمع آوری می کنند. سلولهای عصبی او به. سرعت زیاد

هفته 18 بارداری هفته 18 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. اندازه کودک شما تقریبا 14. سانتی متر (تقریبا به اندازه یک سیب زمینی بزرگ) و وزن او حدود 220 گرم است. او. مشغول خم کردن دستها و پاهایش است و شما به تدریج این حرکات را بیشتر و بیشتر. احساس خواهید کرد. رگهای خونی او را می توان از زیر پوست نازک و شفافش دید و. گوشهای او اکنون در مکان نهایی خود قرار دارند و بخشهای بیرونی گوشهای او نیز پیدا. هستند. دور اعصاب او با میلین (که یک پوشش محافظ از جنس چربی است) در حال پوشیده. شدن است و این فرآیند تا یکسال پس از تولد او نیز ادامه خواهد یافت. اگر کودک شما. دختر است رحم و لوله

هفته 30 بارداری هفته 30 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. اندازه کودک شما کمی بیشتر. از 39. 3 سانتی متر شده است و وزن او حدود 1350 گرم می باشد. مایع آمنیوتیک اطراف او اکنون حدود 700 گرم است اما با. گذشت زمان کودک شما رشد کرده و حجم بیشتری از رحم را به خود اختصاص خواهد داد و در. نتیجه حجم مایع آمنیوتیک اطراف او کاهش خواهد یافت. چشمان او باز و بسته می شوند،. او قادر است بین تاریکی و روشنایی تمایز قائل شود و ح��ی می تواند حرکت یک منبع نور. را به سمت عقب و جلو دنبال کند. هنگامی که کودک شما متولد شود چشمانش را در بیشتر. طول روز بسته نگه می دارد. هنگامی که چشمانش را باز می

هفته 8 بارداری هفته 8 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. اکنون اندازه کودک شما حدود. 1. 6 سانتی متر (در حدود اندازه یک لوبیا قرمز) است. او مرتبا حرکت می کند و تغییر. مکان می دهد، هر چند شما تا چند هفته دیگر هم نمی توانید حرکتهای او را در داخل. رحم خود حس کنید. دنبالچه جنینی او در حال ناپدید شدن است و پلکهای او تقریبا به. طور کامل چشمهایش را می پوشانند. هرچند هنوز هم پرده نازکی بین انگشتهای پا و دست. او وجود دارد، اما این انگشتها در حال بزرگ شدن هستند. بازوهای او بزرگتر شده اند. و دستهای او از مچ خم شده و به طرف قلبش قرار گرفته اند. مفصل زانوهای او شکل. گرفته اند و

هفته 9 بارداری هفته 9 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. اکنون اندازه کودک شما در. حدود 2. 5 سانتی متر (حدود اندازه یک دانه انگور) است و وزن او در حدود چند گرم. است، اما از آنجا که ساختار فیزیکی بدن او شکل گرفته است، آمادگی آن را دارد که به. سرعت وزن اضافه کند. او هر روز به یک انسان کامل شبیه تر می شود. دنبالچه جنینی او. کاملا از بین رفته است و اجزاء بدن او (شامل اندامها، ماهیچه ها و اعصاب) آرام. آرام شروع به کار خواهند کرد. پلکهای او در حالت بسته قرار دارند و تا قبل. از هفته بیست و هفتم باز نخواهند شد. او هم اکنون نرمه گوش دارد و در آخر این. هفته، بخشهای داخلی گوش ا

هفته 15 بارداری هفته 15 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. اکنون طول بدن کودک شما از. فرق سر تا پا حدود 10 سانتی متر، و وزن او در حدود 80 گرم است. کودک شما اکنون. عملیات دم و بازدم را با مایع آمنیوتیک (به جای. هوا) انجام می دهد که به رشد کیسه های هوا در ریه های او کمک می کند. اکنون اندازه. پاهای او بزرگتر از دستهای او شده است، و می تواند همه مفصلها و اعضایش را حرکت. دهد. این بدان معنی است که دستهای او بهتر کار می کنند. غده های عرقی به تدریج. ظاهر می شوند و با اینکه پلک چشمهای او بسته است، چشمانش می توانند نور را احساس. کنند. اگر شما یک نور شدید را به طرف شکم خود بتاب

هفته 23 بارداری هفته 23 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. اکنون طول بدن کودک شما. بیشتر از 29. 2 سانتی متر و وزن او بیش از 450 گرم است. پوست او قرمز و چروک خورده. است. رگهای خونی در ریه او در حال رشد هستند تا او را برای تنفس آماده کنند. او. عمل بلعیدن را انجام می دهد اما در اغلب کودکان اولین خروج مدفوع پس از تولد صورت. می گیرد. صداهای بلند (از قبیل صدای پارس سگ یا جاروبرقی) در داخل رحم شنیده می. شوند اما کودک شما را آزرده نمی کنند و حتی موجب آشنایی او با این صداها نیز می. شوند به نحوی که او پس از زایمان از این صداها نخواهد ترسید. در عین حال مراقب. صداهای خیلی بلند ک

هفته 26 بارداری هفته 26 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. اکنون وزن کودک شما کمی کمتر. از 900 گرم و طول بدن او از سر تا پاشنه پا حدود 35. 5 سانتی متر است. عصبهای گوش. او در حال تکامل هستند که در نتیجه به صداهای مختلف بهتر پاسخ می دهد. ریه های او. در حال رشد هستند و او با نفسهای کوچکش مقادیر کمی از مایع آمنیوتیک را تنفس می. کند. این تمرین برای تولد او و هنگامی که می خواهد برای اولین بار با هوا تنفس کند. بسیار مفید است. در صورتی که کودک شما یک پسر باشد بیضه های او در حال حرکت به سمت. کیسه بیضه هستند که درچند روز آینده به مقصد نهایی خود می رسند. شما چگونه تغییر. می کنید

هفته 22 بارداری هفته 22 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. اکنون کودک درون رحم شما مثل. یک نوزاد ولی کمی کوچکتر است. او 27. 7 سانتی متر طول و حدود 450 گرم وزن دارد. پوست او تا زمانی که به اندازه کافی وزن اضافه کند چروکیده به نظر می آید؛ و موهای. نرمی بنام لانوگو که سر و بدن او را پوشانده ، قابل دیدن است. لبهای او مشخص تر. شده و دندانهای او به شکل ریشه هایی در درون لثه اش ظاهر شده اند. هرچند چشمهایش. رشد کرده اند اما عنبیه (بخش رنگی چشم) هنوز رنگدانه ندارد و رنگی نشده است. ابروها و پلکهای چشمان او در محل خود قرار گرفته اند و لوزالمعده او (که برای. تولید هورمونها بخصوص ا

هفته 4 بارداری هفته 4 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. این هفته آغاز دوره رویانی. در جنین است. از حالا تا ده هفته دیگر تقریبا تمام دستگاههای بدن جنین شما تکامل. یافته و شروع به فعالیت می کند. بنابراین. در این مدت نسبت به عوامل زیان آور بسیار آسیب پذیر است. در حال حاضر جنین شما از دو لایه خارجی (اپی. بلاست) و داخلی (هایپوبلاست) تشکیل. شده که بعدها اعضا و دستگاههای بدن جنین را می سازند. جفت ابتدایی نیز از دو لایه. تشکیل شده که در حال حفر کردن تونلهای بسیار ظریف و ایجاد فضاهایی در دیواره رحم. شما هستند تا در آینده اکسیژن و کلیه مواد غذایی لازم را برای جنین تامین کرده

هفته 16 بارداری هفته 16 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. با طولی به اندازه 11 سانتی. متر و وزنی حدود 110 گرم کودک شما به اندازه یک گلابی بزرگ شده است! با این حال در. سه هفته آینده او به سرعت رشد خواهد کرد؛ وزن او دو برابر شده و چند سانتی متر به. طول او اضافه خواهد شد. اکنون. اعضای قسمت پایینی بدن او بیشتر رشد کرده اند. سر او صافتر قرار گرفته است و. چشمهای او در جلوی صورتش جای دارند. گوشهای او هم در نزدیکی محل نهایی شان قرار. دارند. برخی از اندامهای بدن او که کامل تر هستند (از جمله سیستم گردش خون و مجاری. ادراری) مشغول فعالیت می باشند. قلب او روزانه در حدود 25 لیتر

هفته 6 بارداری هفته 6 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. بدن کودک شما در حال شکل. گیری است، و سلولهایی که بعدا اندامها و سیستمهای بدن او را تشکیل خواهند داد، به. سرعت در حال تقسیم شدن هستند. اکنون،. او به اندازه یک دانه کوچک عدس (با عرض تقریبی 4 تا 5 میلی متر) است. اگر شما می توانستید درون رحم خود را ببینید، یک سر بزرگ و چند. نقطه تیره رنگ را می دیدید که محل تشکیل چشمها و بینی او خواهند بود. دو حفره کوچک. در دو طرف سر ، محل شکل گیری گوشها هستند، و دستها و پاهای او به شکل برآمدگیهای. کوچکی قابل مشاهده می باشند. دستها و پاها شبیه به باله ماهی هستند که پرده ضخیمی. بین

هفته 3 بارداری هفته 3 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. در این هفته اتفاقات زیادی. در رحم شما در حال رخ دادن است. کوچولوی شما فعلا فقط یک توده متشکل از صدها سلول. است که بطور دیوانه واری در حال تکثیر می باشند. این توده. سلولی به اندازه 0. 1 میلیمتر شبیه سر سوزن است و اگر درون شما قرار نداشت، می شد. با چشم غیر مسلح هم آن را دید و اصلا به یک جنین یا کودک شباهت ندارد. توده سلولی. شما در این زمان بلاستوسیت نام دارد و در حال جایگزینی در دیواره رحم نیز هست��. جایی که بعدها جفت به آن می چسبد و محل اتصال جفت و رحم و تبادلات جنین و مادر. خواهد بود. قسمتی از توده سلولی بلاستو

هفته 31 بارداری هفته 31 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. در این هفته اندازه کودک شما. به حدود 40 سانتی متر رسیده است. وزن او کمی بیشتر از 1360 گرم است و به زودی شاهد. یک افزایش وزن ناگهانی در کودکتان خواهید بود. او همچنین می تواند سرش را از یک. طرف به طرف دیگر بچرخاند. یک لایه چربی هم در زیر پوست او در حال جمع شدن است تا. او برای زندگی در خارج رحم آماده شود، در نتیجه بازوها سرها و بدن او در حال. بزرگتر شدن هستند. شما چگونه تغییر. می کنید؟. شما ممکن است در این دوران. شاهد ترشح آغوز یا پیش شیر از پستانهایتان باشید. برخی از خانمهای حامله چنین. مسئله ای را مشاهده می کنن

هفته 28 بارداری هفته 28 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. در این هفته کودک شما 910. گرم وزن و 37. 6 سانتی متر طول دارد. او می تواند چشمان خود را (که اکنون مژه. دارند) باز کند و سر خود را به سمت هر نور ممتد و شدیدی که از بیرون رحم بتابد. برگرداند. لایه های چربی بدن او در حال شکل گیری هستند و او برای زندگی در خارج از. رحم آماده می شود. شما چگونه تغییر. می کنید؟. شما در خانه در حال استراحت. هستید! سه ماهه سوم حاملگی از این هفته آغاز می شود و تا هفته چهلم ادامه می یابد. اگر وضعیت شما هم مشابه اکثر خانمهای حامله باشد در این دوره سه ماهه حدود 5. کیلوگرم وزن اضافه خواهید کرد.

هفته 13 بارداری هفته 13 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. هر چند کودک شما هنوز خیلی. کوچک است، اما احتمالا شکم شما به زودی به قدری بزرگ خواهد شد که همه خواهند فهمید. شما باردار هستید! در واقع اکنون کودک شما از فرق سر تا انتهای بدن، حدود 7. 5. سانتی متر یعنی به اندازه یک میگوی بزرگ! طول دارد و حدود 30 گرم است. صرف نظر از. اندازه اندامها نسبت به یکدیگر، بدن کودک شما در داخل رحم، کاملا شکل گرفته است. در مقایسه با چند هفته پبش، اندازه اندامهای کودک شما متناسب تر شده و اندازه سر. او در حدود یک سوم کل بدن است. انگشتان کوچک او (که هر کدام یک اثرانگشت منحصر به. فرد دارند) در س

هفته 20 بارداری هفته 20 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. وزن کودک شما به 320 گرم. رسیده است. طول بدن او نیز از فرق سر تا باسن برابر 16. 5 سانتی متر و از فرق سر تا. پاشنه پا به صورت کشیده و صاف حدود 25 سانتی متر است. (در بیست هفته اول طول بدن. کودک را از سر تا باسن محاسبه می کنیم. بعد از آن طول بدن او را از سر تا نوک. انگشتان پا محاسبه می کنیم. زیرا در. بیست هفته اول پاهای کودک خمیده شده و در مقابل نیم تنه بالایی او قرار گرفته اند. و به سختی می توان طول آنها را اندازه گرفت). یک ماده چرب و سفید رنگ بنام ورنیکس تمام بدن. کودک را می پوشاند تا از پوست او در مدت طولانی غو

هفته 17 بارداری هفته 17 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. وزن کودک شما حدود 155 گرم و. اندازه او حدود 12. 7 سانتی متر است؛ تقریبا به اندازه یک پیاز بزرگ. او می تواند. مفصلهای خود را تکان دهد و اسکلت او که تاکنون به صورت غضروف نرم بود آرام آرام به. استخوان تبدیل می شود. حس شنوایی او در حال رشد است. بند ناف او که شاهراه حیات وی. برای اتصال به جفت است هر روز محکمتر و ضخیم تر می شود. شما چگونه تغییر. می کنید؟. با اضافه وزنی که در ناحیه. بالا و جلوی بدن خود پیدا کرده اید ممکن است گاهی اوقات در هنگام راه رفتن تعادل. خود را از دست بدهید. کفشهای پاشنه بلند خود را کنار بگذاری

هفته 19 بارداری هفته 19 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. وزن کودک شما حدود 260 گرم و. اندازه او حدود 15 سانتیمتر (تقریبا اندازه یک کدوسبز کوچک) می باشد. دستها و. پاهای او در موقعیت صحیح نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به کل بدن او قرار دارند. کلیه های او به تولید ادرار ادامه می دهند و موهای او در حال جوانه زدن است. این. دوره برای رشد اندامهای حسی او بسیار حساس است؛ مغز او قسمتهای ویژه ای برای. بویایی، چشایی، شنوایی، بینایی و لامسه ایجاد می کند. اگر فرزند شما دختر باشد هم. اکنون حدود 6 میلیون تخمک در تخمدانهای او موجود است. تعداد تخمکها به تدریج کم می. شود تا اینکه در ز

هفته 21 بارداری هفته 21 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. وزن کودک شما حدود 340 گرم و. اندازه او تقریبا 26. 6 سانتی متر است. ابروها و. پلکهای او کامل شده اند. و مسلما شما حرکتهای او را احساس می کنید. کودک شما به. برنامه روزانه و کارهایی که ممکن است داشته باشید توجه نمی کند؛ پس اگر هنگامی که. در شب آماده خوابیدن می شوید او تکان خوردن را آغاز کرد، تعجب نکنید. اگر شما یک. دختر در شکم خود داشته باشید واژن او کاملا شکل گرفته است هرچند رشد این اندام تا. زمان تولد او ادامه خواهد یافت. شما چگونه تغییر. می کنید؟. احتمالا شما این روزها کاملا. احساس آرامش می کنید. شکم شما هنوز

هفته 11 بارداری هفته 11 بارداری

کودک شما چگونه. تغییر می کند؟. کودک شما اکنون به اندازه یک. انجیر است و بدن او کاملا شکل گرفته است؛ حدود 3. 8 سانتی متر طول و حدود هشت گرم. وزن دارد. پوست او هنوز شفاف است و به همین خاطر می توان اکثر رگهای خونی او را به. وضوح دید. بعضی از استخوانهای او در حال تشکیل شدن بوده و ریشه دندانهای کوچک او. به تدریج در زیر لثه اش ظاهر می شوند. انگشتان دست و پای او کاملا از یکدیگر جدا. شده اند و او به زودی قادر خواهد بود که مشتش را باز و بسته کند. او لگدهای آرامی. می زند و کش و قوس می آید؛ حرکات ریز او به قدری نرم و روان است که بیشتر شبیه به. رقص در

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه